آدرس سفارت ایران در فرانکفورت

    خانه » آدرس سفارت ایران در فرانکفورت
جستجو در مسافت 0 کیلومتر
مکالمه کارکنان: زبان آلمانی ، انگلیسی ، فارسی
آدرس:
Raimundstraße 90, 60320 Frankfurt, آلمان
ساعت کار: دو شنبه تا جمعه از ساعت 8:30 الی 12:00
تلفن: +49 69 56000 739-740